18 Temmuz 2018 Çarşamba

HOŞGELDİNİZ

Üniversitemizdeki bilimsel düşünme ve araştırmacı yapıyı güçlendirecek olan altyapı laboratuvar imkanlarını  geliştirmeye yönelik katkı vermek
Öncelikle, 2004 yılı Vizyon 2023 Projesi-Malzeme Teknoloji Strateji Grubunun raporunda yer alan malzemeler(Bor, Polimerik    malzeme, Kompozit malzeme, Akıllı malzeme, Hafif ve yüksek mukavemetli malzemelerin yanı sıra Magnetik, elektronik, opto-elektronik malzemeler) üzerine yoğunlaşmak
 
TEMAGEM, Bölüm ve Laboratuvarlar arasında ortaklaşa yapılacak araştırma–geliştirme (Ar-Ge) ve ürün geliştirme (Ür-Ge) projeleri üzerine odaklanmak
TEMAGEM bünyesinde bulunan farklı bölümler ve laboratuvarlar, bir bütün içinde disiplinler arası çalışmaları gerçekleştirme imkânı bulmak
EMAGEM, bünyesinde kalibrasyon ekipmanlarını bulundurmak, kalibrasyon laboratuvarı olarak akredite olmak
 
Üniversite birimlerine bu akredite olma konusunda gereken kalibrasyon desteği sağlamak ve laboratuvarların ölçüm izlenebilirliğini güvence altına almak
TEMAGEM, bünyesinde yer alan bölümlere bağlı laboratuvarlardan başlayarak tüm Üniversite genelindeki laboratuvarların akreditasyon çalışmalarına öncülük ve faaliyetleri organize etmek
 
Bilimsel aktivitelerin yanısıra Üniversite-sanayi işbirliğinin ve sonucunda teknolojik ürünlerin geliştirilmesine katkı vermek,
Paylaşım sürecinde, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

İlgili konularda seminer ve toplantı yapmak ve planlamak,

gibi amaçları benimseyen Merkezimize ve Çalışma ortamımıza

HOŞGELDİNİZ...

 

 

DUYURU/ETKİNLİK